توضیحات درباره کانال تلگرام بورسکده :


کانال آموزش ، تحلیل ، مشاوره ، سیگنال خرید و فروش رایگان بورس

https://telegram.me/boursekade

 

#آموزش #تحلیل #مشاوره #سیگنال #خرید #فروش #رایگان #بورس #مالی #سهامدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.