کانال تقویم‌تاریخ‌مذهبی

💠برنامه روزانه:
📆 تقویم کلی هر روز بین ساعات 24 الی 8 صبح 🕛
📚 ارسال مطالب مفید مذهبی و مطالب مفید دیگر.
Admin: @araa313
با استفاده و نشر مطالب این کانال حامی ما باشید🙏🏻

ورود به کانال
تبلیغ کانال