توضیحات درباره کانال تـــایــمـــ پـــروجـــکــــتــــ | Time Project :


🔰ارتباط سریع و آسان بین انجام دهنده و درخواست کننده

پروژه های دانشجویی 💡
تحقیق و پژوهش 🔎
فعالیت های کامپیوتری 💻
مقالات 📄
برنامه نویسی، گرافیک و… 🎨

📩 آیدی ثبت آگهی
🆔️ @Time_project_admin
🆔 @amirharaدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.