کانال تسمه Mr.Belt

به کانال ارتباطی Mr.Belt
فعال در زمینه واردات مستقیم انواع تسمه های
خودروهای ایرانی-چینی-کره ای و ژاپنی
برند های دانگیل کره(DONGIL) و میتسوبوشی ژاپن (MITSUBOSHI)
خوش آمدید.

ورود به کانال
تبلیغ کانال