کانال تست کنکور

این کانال صرفا جهت قرار دادن سوالات گلچین از کتاب های منتخب و کنکور سراسری برای مرور مطالب ایجاد شده است
ادمین @Test_konkurii_admin

ورود به کانال
تبلیغ کانال