توضیحات درباره کانال تست زبان😍👌🏻 :


در این کانال لغات های مربوط به رشته‌های تجربی، انسانی و ریاضی قرار می دهیم.
tg://resolve?domain=joinchat/2TNMd-aVRukxNzZk
🌺🌺🌺🌺🌺😍😍😍😍😍👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
کانال #تست_زبان افتتاح شد! 😍😍👌🏻👌🏻در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.