توضیحات درباره کانال تست انسانی‌ها😍👌 :


توضیحات:
این کانال برای #یازدهمی_دهمی_دوازدهمی است
در این کانال نمونه سوالات #آزمون_های_آزمایشی
قرار می‌دهیم.
و برای تمرین و تکرار هر روز یک یا چندتا سوال به صورت #کوییز قرار می‌دهیم🍃🌺🌺در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.