کانال تزیینات نمدی ژورنالی

ساخت انواع تزیینات نمدی ریسه اسم کودک گیفت تولد و سیسمونی و عروسی حلقه اسم و …..

https://telegram.me/namadestan68

 

 

#ساخت #تزیینات #نمد #نمدی #ریسه #گیفت #تولد #سیسمونی #عروسی #حلقه #عروسک #عروسکی #آویز

ورود به کانال