توضیحات درباره کانال تریکو بافی :


بافت انواع نظم دهنده های تریکو در اندازه و رنگ های مختلف، جای لوازم آرایش ، جای برس ، زیر لیوانی تریکو ، جا قاشقی ، جامدادی ، دور گلدانی و …
با سازه های تریکویی نظم و زیبایی را به ارمغان بیاورید ،
جهت سفارش به @fateme_sdr پیام بدیددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.