توضیحات درباره کانال ترکی استانبولی به زبان ساده :


آموزش زبان ترکی استانبولی به کمک مطالب ساده و کاربردی روزانه

تبلیغات @Radinessi
انتقال به ابتدای کانال tg://resolve?domain=turkishistanbu/1در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.