توضیحات درباره کانال ترول فوتبال ایرانی :


دوستان عاجزانه تقاضا داریم لفت ندید

ارسال توئیت و سوژه های طنز
@alim1_boj

سفارشات تبلیغ

@Alim1_boj

کانال ترول فوتبال ایرانیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.