توضیحات درباره کانال تربیت فرزند دلبندم :


مجموعه ای از توصیه های معتبر علمی از کارشناسان علوم تربیتی و روانشناسی کودک و نوجوان

پیشنهاد موضوع برای کانال👇
@F_ghasemyy

تبلیغات 👈
@taablighatt

کانال تربیت فرزند دلبندمدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.