کانال تجهیزات آرایشگاهیی سماصنعت

کانال تجهیزات آرایشگاهیی سماصنعت

بزرگترین تولید کننده دکوراسیون چوبی و تجهیزات سالنهای زیبایی و آرایشگاهی با متد روز دنیا


ادمین
@asemanbanoo
09399584190 خانم حسنپور

مدیریت
آقای حاتمی09106685531
آقای حاتمی09029191722

نمایشگاه (دفتر فروش)
021_88148660

لینک کانال
@ar_tajhizat

کانال تجهیزات آرایشگاهیی سماصنعت