کانال تجاری صادرات و واردات

– کانال تخصصی برای فعالان حوزه صادرات و واردات کشور

– آگاهی از مطالب جدید فروش و درخواست های خرید مرتبط با صادرات و واردات

– معرفی شرکتها و توانمندی آنها در حوزه صادرات و واردات

– گسترش ارتباطات با بازرگانان و شرکت های تجاری

– اخبار و رویداد های حوزه صادرات و واردات

– بخشنامه ها و تازه های گمرکی

– معرفی تامین کنندگان و خریداران

– جامع ترین کانال برای کسانی که قصد فعالیت و توسعه شغلی در کسب و کار صادرات و واردات را دارند

https://telegram.me/Export_Import

 

#صادرات #واردات #تجاری #فروش #شغل #کسب #کار #گمرکی

ورود به کانال