توضیحات درباره کانال تجارت فوق العاده قرن بیست و یکم :


( رسیدن به آزادی مالی و زمانی )

مدیر کانال:
@kiya59کمک به رونق و برند کردن انواع کسب و کار و مشاغل
ایجاد کسب و کار مجازی با درآمد عالی

لینک کانال:
tg://resolve?domain=joinchat/WHw3vwjG2EAsuQlA

ربات تلگرام:
@kiyanahmadbotدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.