توضیحات درباره کانال تبلیغات ممبر گیر :


tg://resolve?domain=Membersorati_bot
ربات ممبر گیر ما :

tg://resolve?domain=kod_hadieh
کانال کد هدیه :در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.