توضیحات درباره کانال تازه های حسابداری،حسابرسی،مالیاتی و بیمه :


تازه های حسابداری، حسابرسی، مالیاتی و بیمه

https://telegram.me/hesabdari_hesabrasi

 

 

#حسابداری #حسابرسی #مالیات #بیمه #قوانین_مالیاتی #دستمزد #قوانین #اخبار #استخدام #بخشنامه #معاملاتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.