توضیحات درباره کانال بیکرانه های تنهایی :


مخڵڝ ڪڵإم ٲېڼڄٲ ۿمھ چی پێڍآ میۺھ
آهڹڱٳې جدېد ۈ قڋێمێ
کڷیڀٲی څٱص
بێۏ ٶ ٺڪښٹ ڼٱب
ۏ
ګڵې چېز څڣڹ ڋیگع

آیدی جهت ارتباط با ادمین:
@Sni_95

🖤در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.