کانال بولتن دانشکده فنی و مهندسی ( آزاد کرج )

کانال بولتن دانشکده فنی و مهندسی ( آزاد کرج )

✿ 🌹 ﷽ 🌹 ✿

اولین و تنها کانال رسمی دانشکده فنی و مکاترونیک
✅اخبار تشکیل و عدم تشکیل کلاس ها
✅مراسم ها و مناسبت ها
✅مطالبات دانشجویان
ارتباط با ما:
@Bolten_fani

کانال بولتن دانشکده فنی و مهندسی ( آزاد کرج )