توضیحات درباره کانال بورس(vip،سیگنال رایگان) :


سیگنال رایگان برای حمایت از سهامدارن خرد😊
جمع کردن همه سهامداران #ستاره خلیج فارس(عرض اولیه جدید) در یک گروه واحد
(Vipرایگان)

tg://resolve?domain=joinchat/N6NeO0Sg_lXefLjswHYFkg

@setarekhalijfarssدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.