توضیحات درباره کانال بورس۳ :


آموزش،تحلیل،سیگنال
ID:@burse3
بورس3در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.