توضیحات درباره کانال بورس چاقوی علی :


پخش و فروش انواع چاقوهای جیبی، شکاری، آشپزخانه، پنجه بوکس،و….
کانال دوم کتونی استوک ارجینال👇👇
@aliramzi221
تماس با ما :
جهت سفارش 👇👇
@aliramzi045

کانال مشتری👇👇
@chagooramzi
ماراتو اینستا گرام دنبال کنید
https://www.instagram.com/chagoo_aliramzi/

کانال بورس چاقوی علیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.