کانال بورس و تحلیل تکنیکال سهام

کانال بورس و تحلیل تکنیکال سهام

معرفی سهام در کف کانال و مناسب جهت خرید از لحاظ تکنیکال

– کلیه تحلیل ها و سیگنال ها رایگان است و خرید شخصی تحلیل گر

بازه سرمایه گذاری در هر سهم یک تا چند ماه

درصد خرید هر سهم 5% تا 10% کل سرمایه

مسئولیت خرید و فروش 100% با شماست

کانال بورس – معرفی سهام کف کانال