توضیحات درباره کانال بورس سیگنال تحلیل :


سلام
جهت ارتباط با ادمین کانال :
tg://resolve?domain=bourseah_adminدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.