توضیحات درباره کانال بورس تمپو تحلیل :


بررسی و تحلیل بازار بورس و سیگنال خرید سهام مستعد رشد در کانال بورس تمپو تحلیل

tg://resolve?domain=VIPSIGNALLL

 

#تحلیل #بورس #فرابورس #سهام #آنالیز #سیگنال #خریددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.