یکی از اصول مهم سرمایه گذاری، صبر و شکیبایی است.(بافت) عملکرد عالی و حرفه ای
ربات @borstazbot
خدمات ویژه کار گزاری تماس با ادمین
ادمین: @behzad_moh2000
تحت مدیریت کارگزاری سهم آشنا
این کانال در سایت ساماندهی ثبت گردیده است

کانال بورس تاز