توضیحات درباره کانال بورس امروز :


تماس با دفتر نشریه بورس امروز:
📞 ۰۲۱۷۷۵۲۹۱۷۲

tg://resolve?domain=Mahbubehmoghani

آدرس سایت نشریه بورس امروز:

🌐 http://boursemrooz.com/

کانال بورس امروزدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.