توضیحات درباره کانال بورس استخدام حسابدار و حسابرس :


کارفرمایان عزیز👇 برای ارسال آگهی ودرج رایگان در کانال مراجعه به کاربری ذیل @soudabehgoodarziآگهی استخدام تمامی شهرها به صورت رایگانکانال بورس استخدام همه رشته ها به جزحسابداری @commercial11کانال بورس استخدام مختص حسابدار&حسابرس @employment1

کانال بورس استخدام حسابدار و حسابرسدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.