توضیحات درباره کانال به نام مادر 💞 پدرم ⃤🥀 :


آیدی جهت رزرو تبلیغات👇

@raziise

و ارسال پست ونظر و پیشنهاد👇 سفارش استیکر و لوگو

@Maralllbotدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.