توضیحات درباره کانال بهترین مادر دنیا برای کودکان امروز :


چقدر از مهارت های زندگی می دانیم

👶تربیت فرزند
🚻 مشکلات رفتاری
🔰اختلالات یادگیری
🕎تغذیه مناسب
🉐مهارتهای فرزند پروری

http://telegram.me/joinchat/BRkqWDucevMpep9h_E9nXA

کانال دوم

کلیپهای فارسی و انگلیسی، شعر و داستان کودکانه
@clipkodakan

کانال بهترین مادر دنیا برای کودکان امروزدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.