توضیحات درباره کانال بسته اینترنت ارزان ایرانسل :


فعالسازی کلیه بسته های اینترنت ایرانسل توسط برنامه ایرانسل من (مای ایرانسل) به صورت مستقیم روی شماره های درخواستی 👇🏻👇🏻👇🏻
@simsimsim3در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.