توضیحات درباره کانال بزرگ قائمشهر :


بزرگترین اجتماع مردم قائمشهر همراه با اخبار شهر و مطالب متنوع سرگرمی و اجتماعی… جهت تبلیغات کلمه تبلیغ و به آیدی زیر بفرستید: @tabligh_qaemsharاینستاگرام قائمشهر:👇 instagram.com/qaemshahria/

کانال بزرگ قائمشهردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.