توضیحات درباره کانال برجیس پوشاک :


❇️آدرس
خیابان میر ۲۰۰متر به چهاراه نظر طبقه پایین موسسه اعتباری کاسپین پوشاک برجیس

⏳ساعت کار صبح ۱۰تا۱:۲۰ و عصر۱۷ تا ۲۲:۲۰،

✅جمعه هافقط برج ۱۲ بازیم
📞تماس ۳۶۶۷۳۴۱۱-۰۳۱

🔮Instagram : BerjisPoshak
▷◉──────── 19:57🎵

کانال برجیس پوشاکدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.