توضیحات درباره کانال بایگانی فایل های حسابداری ، حسابرسی و مالیاتی :


مدیر👇 امین یوسفیان @amin_yousefian ____________________________________ جهت تبلیغات در کانال 👇 @ad_marketing ____________________________________ فقط تبادل 👇 @avash111 ____________________________________ پاسخگوی سوالات حسابداری عملی👇 @mjyousefian

کانال بایگانی فایل های حسابداری ، حسابرسی و مالیاتیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.