توضیحات درباره کانال باشگاه فوتبال پرشین ایرانمهر :


باشگاه و مدرسه فوتبال پرشین ایرانمهر
خط ارتباطی با مدیرعامل: ۰۹۱۲۹۲۳۰۹۹۶در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.