توضیحات درباره کانال باشگاه صنفی علوم پزشکی دکتر مشاور :


✅ اخبار
✅ معرفی گروه‌ها
✅ بازتاب و پیگیری مشکلات
✅ جامعه علوم پزشکی متحد


👨‍⚖️ ارسال سوژه صنفی وپیگیری صنفی:
@SEYED_AHMAD_RAZAVI96

کانال باشگاه صنفی علوم پزشکی دکتر مشاوردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.