توضیحات درباره کانال بازیکن اصلی :


بازیکن اصلی این زندگی خود خودتی!
بقیه همه شخصیت هستن برای جذابیت بازی!


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.