توضیحات درباره کانال بازار کتاب دیجیتالی قائمیه :


💎کانال رسمی بازار کتاب دیجیتالی قائمیه💎
وابسته به مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
(مجوز ارشاد): yon.ir/lnuJf
—————–
تلفن تماس : 9132000109 98+
ایتا: eitaa.com/ghboook
site: www.Ghbook.ir
instagram: www.instagram.com/ghaemiyeh

کانال بازار کتاب دیجیتالی قائمیهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.