توضیحات درباره کانال بازار پرندگان خانگی :


با سلام
برای تبلیغ یا آگهی خود قوانین را رعایت کنید
عکس آگهی حتما باشد
آیدی خودتان زیر آگهی باشد
برای تبلیغ به آیدی مالک گروه یا مدیر در پی وی اطلاع دهید

@MoooMMoooMمالک
گروه مارو هم عضو شین:tg://resolve?domain=khanebelder
@BENYAMINFATEMIمدیردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.