توضیحات درباره کانال بازآموزی های زنان مامایی :


اطلاع از کلیه ی همایش ها و کارگاههای مامایی

ارتباط با ادمین کارگاهها، کنفرانس ها و بازآموزی ها
@nooshinkashefi

ادمین تبلیغات:
@Drkarimaei
آدرس تلگرامی کانال :
T.me/javaaane
آدرس اینستا کانال :
http://instagram.com/bazamoozi

کانال بازآموزی های زنان ماماییدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.