توضیحات درباره کانال بابک بهمن خواه( مربی انگیزشی۲۰۲۰ ) :


به تنها کانال رسمی بابک بهمن خواه خوش آمدید🌷
آموزش حرفه ای
موفقیت تضمینی تا سال 2020

زیر نظر کارشناس شبکه 5 و شبکه سلامت📺
نویسنده کتاب برندسازی شخصیت
به قلم ✏بابک بهمن خواه
http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx shamadcode=1-1-1607-61-3-2

کانال بابک بهمن خواه( مربی انگیزشی2020 )در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.