کانال ایمن صنعت آتیه

مشاوره،طراحی،اجرا،تامین تاسیسات آتش نشانی،تاسیسات مکانیکی و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی و نظام مهندسی

در صورت نیاز به ارتباط با ادمین از طریق زیر اقدام شود :

@Derakhshani_mechanical

ورود به کانال
تبلیغ کانال