توضیحات درباره کانال ایران ماینر :


خرید و فروش انواع ماینر
ارتباط با پشتیبانی

@minsuppدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.