توضیحات درباره کانال ایران ضایعات :


مرکز تجارت و بازیافت ضایعات ایران

راهنمای آگهی👇
🌏 https://iranzayeat.com/page/agahi_help/

راهنمای خرید اشتراک👇
🌏 https://iranzayeat.com/page/purchase_help/

دانلود اپلیکیشن👇
🌏 https://iranzayeat.com/page/application


🆔 @Iranzayeat_Adminدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.