توضیحات درباره کانال ایرانیان لهستان :


مباحث مشاغل و دانشجویی

لینک گروه چت:
tg://resolve?domain=iranianpolandd

لینک گروه تبادل ارز:
tg://resolve?domain=arzlahestan


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.