توضیحات درباره کانال ایرانیان ترکیه :


انجام کلیه امور حقوقی و قانونی ، خرید ملک زیر نظر وکیل رسمی ترک


Admin: @Tr_migrantسایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.