توضیحات درباره کانال اَبَردانش :


با کیفیت ترین فیلم های آموزشی تخصصی

ادمین
@abardanesh_protector


شرایط تبلیغ در کانال:
@controlref_tab
سایت:
controlref.com

اینستگرام :
http://instagram.com/abardanesh2018در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.