کانال ایرانیان دانمارک

کانال ایرانیان دانمارک

‎ جامعترین کانال “ایرانیان دانمارک”

اخبار، مسایل روز، حراجها، رویدادها، مهاجرت، مسکن…

شنبه و یکشنبه ها با ساعت محدود پاسخگو
هستیم.
‎📲 شماره تماس
0045
‎📲 @dk_iran : ارتباط با ما + سفارش تبلیغات

کانال ایرانیان دانمارک