کانال اولین کانال تخصصی کودک ، بازی ، ورزش ( دکترحسینی )

کانال اولین کانال تخصصی کودک ، بازی ، ورزش ( دکترحسینی )

کانالی کاربردی برای معلمان تربیت بدنی،مربیان مهد کودک، والدین
سیروان حسینی دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی
ارتباط با مدیر کانال
جهت تبادل و تبلیغات
از طریق
@sportpaveh
اینستاگرام ما: https://www.instagram.com/koodak_bazi_varzesh2016/

کانال اولین کانال تخصصی کودک ، بازی ، ورزش ( دکترحسینی )