توضیحات درباره کانال اهواز ژورنال :


پایگاه خبری _ تحلیلی | اهواز ژورنال


www.ahwazjournal.com
اینستاگرام :
https://instagram.com/ahwazjournalدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.